Laser półprzewodnikowy

Laser półprzewodnikowy, jest inaczej nazywany laserem diodowym albo diodą laserową. Jego obszarem czynnym jest półprzewodnik. Laser ten jest wielowarstwową strukturą półprzewodników typu n oraz p. Następuje przejście elektronu o pasma przewodzenia, które jest spowodowane zasileniem prądem i jest to połączone z odwrotnym procesem spontanicznym, który nazywa się rekombinacją promienistą. W wyniku tego procesu zostaje uwolniony foton. Jeżeli dostarczymy dużą ilość prądu, będziemy mieli do czynienia z inwersją obsadzeni, dzięki której można wywołać akcję laserową. Ponieważ lasery te są niewielkich rozmiarów i charakteryzują się bardzo niskimi kosztami produkcji przy bardzo wysokiej wydajności, są najczęściej wykorzystywanym laserem. Znajdują bardzo duże zastosowanie w napędach CD, DVD czy Blu-ray. Poza ty wykorzystywane są przez wojsko jako wskaźniku celu oraz dokonuje się z ich pomocą pomiar odległości. Diody laserowy, można również wykorzystywać do zasilania laserów na ciele stałym.