Laser gazowy

Najbardziej znany laser gazowy, to laser helowo-neonowy. Laser ten charakteryzuje się ciągłym działaniem. Substancja robocza znajdująca się wewnątrz rury próżniowej to mieszanina neonu pod odpowiednim ciśnieniem oraz helu pod odpowiednim ciśnieniem. Laser gazowy emituje wiązkę światła o określonej długości fali. Wzbudzanie takiego lesera, rozpoczyna się od zderzenie elektronów, z wyładowania elektrycznego z atomami helu. Takie zderzenie wywołuje transfer energii z atomu helu do atomu helu. W następnej fazie, atom helu powraca do swojego stanu podstawowego, natomiast atom neonu wzbudzany jest do odpowiedniego stanu. Lasery są wykorzystywane w przemyśle do cięcia różnych przedmiotów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej wiązki laserowej, można wykonywać bardzo precyzyjne nacięcia a także obrabiać rozmaite przedmioty. Poza tym wykorzystuje się je do spawania oraz robienia otworów, w różnych materiałach. Lasery wykorzystuje się również w urządzeniach wykorzystywanych do drukowania.