Rodzaje laserów

Lasery można podzielić ze względu na kilka najważniejszych kryteriów. W zależności od ośrodka czynnego, w zależności od zastosowania oraz w zależności od mocy wiązki laserowej. W zależności od tego jaki materiał wykorzystano jako ośrodek czynny wyróżniamy lasery gazowe, lasery na ciele stałym, lasery na cieczy oraz lasery półprzewodnikowe. Ze względu na moc wyróżniamy lasery o dużej mocy, lasery o średniej mocy, lasery o małej mocy oraz lasery o bardzo małej mocy. Ze względu na sposób pracy, wyróżniamy lasery pracy ciągłej, które emitują promieniowanie o stałym natężeniu oraz lasery impulsowe, emitujący jak nazwa wskazuje impulsy światła. W zależności od widma promieniowania wyróżniamy lasery pracujące w podczerwieni, lasery części widzialnej oraz lasery w nadfiolecie. Lasery znajdują ogromne zastosowanie w przemyśle, w działaniach militarnych oraz w medycynie. Lasery umożliwiają w przemyślę cięcie metali, spawanie metali, laserowe drążenie oraz laserową obróbkę cieplną metali.