Światło białe wytwarzane przez LED

Producenci LED, do wytwarzania światła białego, wykorzystują diody elektroluminescencyjne, które ze względu na swoją budowę oraz sposób powstawiania w nich promieniowania elektromagnetycznego, pozwalają uzyskać taki efekt. Białe światło, to mieszanina prostych barw, które my odbieramy jako najjaśniejsza w naszym otoczeniu odmiana szarości. Diody LED wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne w niezwykle wąskim zakresie długości fal, co uniemożliwia bezpośrednie otrzymanie białego światła. W związku z czym potrzebne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz addytywne sumowanie barw prostych. Jedna z metod pozwalających otrzymać białe światło, to mieszanie w odpowiednich proporcjach ilościowych, promieniowania które posiada fale o określonych długościach, pochodzących z dwóch lub większej ilości różnobarwnych chipów. Jednym z najbardziej znanych przykładów takiego rozwiązania są diody RGB, które wykorzystuje się przy oświetleniu scenicznym lub architektonicznym.