Trwałość LED

Trwałość LED, jest to podobnie jak w przypadku innych źródeł światła, czas liczony w godzinach, w którym konkretna lampa świeci, zachowując odpowiednie właściwości użytkowe. Podstawowym kryterium służącym do ocenienia trwałości LED, jest czas w którym zachowana jest odpowiednia wartość strumienia świetlnego. Wartość ta jest określa w procentach wartości początkowej. W przypadku świetlówek oraz innych lamp wyładowczych taką wartość ustala się w granicach 70-90 procent. Trwałość LED najczęściej jest określana jako czas świecenia, w okresie którym strumień świetlny nie spada poniżej ustalonej granicy czyli 70 procent. Producenci na opakowaniach powinni umieścić informację odnośnie trwałości LED. Najlepszym rozwiązaniem dla użytkownika jest podawanie przez producentów, wartości zachowania danego strumienia świetlnego w funkcji czasu świecenia. Wiadomo, że im większa trwałość konkretnej świetlówki, tym większym zainteresowaniem powinna się ona cieszyć i znajdować ogromne zastosowanie w domu lub większych fabrykach przemysłowych.